Δημόσιο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή είναι η νέα αίτηση για πρόσληψη στο Δημόσιο (ΑΣΕΠ)

Ποιες προκηρύξεις αφορά

Νέα... είσοδος στα έντυπα αιτήσεων.

Πρόκειται για την αίτηση ΣΟΧ 10, η οποία βγαίνει για πρώτη φορά στο... ευρύ κοινό μέσω της προκήρυξης του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας.

Η ΣΟΧ 10 έρχεται να συμπληρώσει το ήδη "πλούσιο" μπουκέτο εντύπων που διατίθεται στο πεδίο του εποχικού προσωπικού. 

Σημειώνεται ότι η ΣΟΧ 10 δεν καταργεί ούτε αντικαθιστά τις υπόλοιπες (γνωστές) αιτήσεις (ΣΟΧ 4, ΣΟΧ 5, ΣΟΧ 6, ΣΟΧ 7, ΣΟΧ 8, ΣΟΧ9, ΣΟΧ ΔΕΗ).