Δημόσιο

10 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Θέσεις για τέσσερις ειδικότητες - Οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 26 Απριλίου
19/04/2018 | 11:31

Με προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις για υπαλλήλους των ειδικοτήτων: ΠΕ αρχαιολόγοι (1 θέση), ΤΕ λογιστών (1), ΔΕ εργατοτεχνιτών (4 θέσεις) και ΥΕ ειδικευμένων εργατών (4).

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν σε ξεχωριστές έδρες υπηρεσίας.

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 26 Απριλίου και γίνεται, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του φορέα.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και θέση, ανά έδρα υπηρεσίας των ειδικοτήτων

«Ολόκληρη η προκήρυξη» πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή