Δημόσιο

47 διοικητικοί, οικονομολόγοι και μηχανικοί στο ΕΚΕΤΑ

Οι προθεσμίες για τις προκηρύξεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Με 47 υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων ενισχύεται το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Οι προσλήψεις θα γίνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ζητούνται, κυρίως, διοικητικοί, οικονομολόγοι και μηχανικοί των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνονται στις 22, 24, 25, 26 και 29 Ιουλίου, ανάλογα με την θέση.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση ανάθεσης έργου

Σημειώστε ότι για κάθε θέση υπάρχει διαφορετική προκήρυξη

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε τις προκηρύξεις και τις αντίστοιχες θέσεις