Δημόσιο

Η προκήρυξη που κάνει δεκτά 52 πτυχία (ΜΟΝΙΜΟΙ)

Αφορά και αποφοίτους ΔΕ – Πότε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων

Προσκλητήριο διορισμού σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και αποφοίτους Λυκείου, απευθύνει το ΑΣΕΠ με την νέα προκήρυξη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.

Γίνονται αποδεκτά 52 διαφορετικά πτυχία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 16 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 του ίδιου μήνα (2μ.μ).

Πρόκειται για την προκήρυξη 5Κ/2019, μέσω της οποίας διατίθενται 32 μόνιμες θέσεις

Από τον πίνακα κατανομής θέσεων προκύπτει ότι ζητούνται υποψήφιοι:

  • 50 διαφορετικών πτυχίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
  • 2 διαφορετικών μεταπτυχιακών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
  • Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κύριο χαρακτηριστικό της προκήρυξης είναι η ζήτηση εμπειρίας, ενός-δύο ετών, στο αντικείμενο των θέσεων.

Μάλιστα, αυτή η εμπειρία θεωρείται από την προκήρυξη ως απαραίτητο πρόσθετο προσόν, χωρίς το οποίο οι υποψήφιοι δεν μπαίνουν στην διαδικασία επιλογής.

Από την προκήρυξη της 5Κ/2019 προκύπτει ότι θα προσληφθούν, κυρίως, νοσηλευτές και πτυχιούχοι στις επιστήμες Υγείας.

Διαβάστε επίσης: