Δημόσιο

9 συμβάσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου

Ολόκληρη η προκήρυξη

Την πρόσληψη εννέα υπαλλήλων προωθεί η Περιφέρεια Ηπείρου.

Συγκεκριμένα, θα προσληθούν παγιδοθέτες σε 7 διαφορετικές περιοχές.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για 60 ημερομίσθια.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.