Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για αποφοίτους ΤΕ - (Μόνιμες θέσεις)

Ολόκληρη η ανακοίνωση (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ο νέος διαγωνισμός για την πρόσληψη μονίμων εκπαιδευτικών.

Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Το νέο προσωπικό θα καλύψει ανάγκες στις δομές Ειδικής Αγωγής.

Μέσω της νέας προκήρυξης -η οποία φέρει αριθμό 4ΕΑ/2019- θα επιλεγούν εκπαιδευτικοί τεχνικών ειδικοτήτων. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στον κόμβο του ΑΣΕΠ από τις 6 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη έως τις 21 Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να "κατεβάσετε" ολόκληρη την προκήρυξη.

?>