Δημόσιο

34 συμβάσεις στον δήμο Σπάρτης

Ζητούνται απόφοιτοι Γυμνασίου, Λυκείου και ΙΕΚ

Την πρόσληψη 34 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Σπάρτης.

Συγκεκριμένα, ζητούνται:

  • Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 2 (θέσεις)
  • Δ.Ε. Χειριστών Γεωργικών Ελκυστήρων (Τρακτέρ) 3
  • Δ.Ε. Οδηγών Αυτοκινήτου 6
  • Υ.Ε. Εργατών Πυροπροστασίας 23 (θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 5 Ιουνίου

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας. 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.