Δημόσιο

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Προθεσμίες για 19 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)

Θέσεις σε οκτώ περιοχές - Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
14/05/2019 | 10:05

Τις προθεσμίες για 19 προσλήψεις – μέσω ΑΣΕΠ – στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) συγκεντρώνει το workenter.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά σε «ανοικτούς» διαγωνισμούς οκτώ περιοχών απασχόλησης.

Διατίθενται θέσεις για υποψήφιους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών.

Σημειώστε προθεσμίες, περιοχές και ειδικότητες πατώντας στους ενεργούς συνδέσμους των προκηρύξεων: