Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις 4ΕΑ και 5ΕΑ/2019

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής

Γνωστοποιείται ότι απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019, που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ αντίστοιχα.

Τα απαιτούμενα προσόντα των ως άνω Προκηρύξεων έχουν καταχωριστεί στα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία.

4ΕΑ_2019_ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

5ΕΑ_2019_ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Διαβάστε επίσης: