Δημόσιο

Συντηρητές έργων Τέχνης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 4 Απριλίου

Θα υπογραφούν ολιγόμηνες συμβάσεις
28/03/2018 | 09:39

Ένας συντηρητής αρχαιοτήτων τέχνης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, προσλαμβάνεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου. 

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η σύμβαση θα είναι ολιγόμηνη, ενώ η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται έως τις 4 Απριλίου. 

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του φορέα. 

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα για την ειδικότητα 

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση , πατώντας στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» (μαζί και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση)