Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στην ΔΕΗ

Ολόκληρη η προκήρυξη

Την πρόσληψη δύο εργατών προωθεί ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 9 Απριλίου.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για 60 ημερομίσθια.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.