Δημόσιο

2 συμβάσεις στο Νομισματικό Μουσείο

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Ζητούνται απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Νομισματικό Μουσείο.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 7μηνη σύμβαση εργασίας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.