Δημόσιο

Αιτήσεις, τώρα, για 302 μονίμους

Διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ - Ζητούνται υποψήφιοι 11 ειδικοτήτων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)

Η προθεσμία αιτήσεων και δικαιολογητικών αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου που φέρει ο φάκελος των υποψηφίων

Ολοκληρώνεται αύριο, Τρίτη (12/3), η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις 302 μόνιμες θέσεις στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Θα επιλεγεί προσωπικό 11 διαφορετικών ειδικοτήτων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα έχει ως εξής:

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (8 θέσεις)
 • ΠΕ Επιτελών Πληροφοριών (54 θέσεις)
 • ΠΕ Πληροφορικής (60 θέσεις)
 • ΠΕ Μεταφραστών –Διερμηνέων-Ακροατών (56 θέσεις)
 • ΠΕ Ψυχολόγων (2 θέσεις)
 • ΤΕ Πληροφορικής (20 θέσεις)
 • ΤΕ Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών – Γραφίστες (2 θέσεις)
 • ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού (3 θέσεις)
 • ΔΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών (61 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγών (3 θέσεις)
 • ΔΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων (33 θέσεις)

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη της ΕΥΠ.

Σημαντικό: Η προθεσμία αιτήσεων και δικαιολογητικών αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου που φέρει ο φάκελος των υποψηφίων.

Διαβάστε επίσης: