Δημόσιο

3 συμβάσεις στην Χαλκιδική

Ζητόνται υδραυλίκοί, οικοδόμοί και χειριστές μηχανημάτων

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Στην κάλυψη τριών κενών θέσεων εποχικού προσωπικού προχωρά σε άμεσο χρόνο ο δήμος Αριστοτέλη, στη Χαλκιδική.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε όλα τα κριτήρια επιλογής, πατώντας το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας».