Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Έξι δεδομένα για 3.257 προσλήψεις στα πρότυπα ''Κ'' (Βοήθεια στο Σπίτι)

Η ειδική μοριοδότηση που προβλέπεται και τι σηματοδοτεί

Τα 6 δεδομένα που προκύπτουν από την τροπολογία για 3.257 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», καταγράφει το workenter.

Δείτε αναλυτικά:

  1. Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» εντάσσεται σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α΄βαθμού και στελεχώνεται με μόνιμο προσωπικό
  2. Συστήνονται μόνιμες θέσεις προσωπικού στους δήμους που είναι ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα, δηλαδή, 3.257 θέσεις μόνιμου σταθερού προσωπικού, με την προοπτική επέκτασης των υπηρεσιών αυτών, και σε άλλους δήμους στο μέλλον
  3. Σε πλήρη επιβεβαίωση δημοσιεύματος του workenter, θεσπίζεται διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ στα πρότυπα προκήρυξης ''Κ'' για την κάλυψη αυτών των θέσεων που οι δήμοι θα συστήσουν στις κοινωνικές τους υπηρεσίες
  4. Προβλέπεται ειδική μοριοδότηση της υπηρεσίας που έχει ήδη διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος
  5. Οι υπάλληλοι που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις στην ίδια ειδικότητα και στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες των δήμων
  6. Προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι που καταλαμβάνουν τις νέες θέσεις απασχολούνται για μια τουλάχιστον δεκαετία στις υπηρεσίες του προγράμματος και δεν μετακινούνται σε άλλες θέσεις

Διαβάστε επίσης: