Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις και προθεσμίες για 438 θέσεις σε 35 φορείς

Καταθέστε, τώρα, αιτήσεις και δικαιολογητικά - Ειδικότητες και προσόντα

29/11/2018 | 06:00

Ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για συνολικά 438 προσλήψεις σε 35 φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι προσλήψεις αυτές, πραγματοποιούνται μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ και αφορούν υποψήφιους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι 18 - 65 ετών, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας έως και 24 μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι για τους υποψήφιους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης - όπως αυτά αναγράφονται σε κάθε προκήρυξη - προκειμένου να διοριστούν.

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται πατώντας, μία προς μία, τις προκηρύξεις - ενεργά links (σε παρένθεση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών):