Δημόσιο

Τι θα κρίνει τον διορισμό 1.576 νέων υπαλλήλων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

Στελέχη του οργανισμού μιλούν στο workenter: Αριθμός αιτήσεων, πιθανότητες επιτυχίας

Η σωστά συμπληρωμένη αίτηση και τα προσεγμένα δικιαιολογητικά αποτελούν το σημαντικότερο "κλειδί" για τον διορισμό - Διαβάστε καλά την προκήρυξη

Η σωστή συμπλήρωση της αίτησης και η συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών, που απαιτούνται ανά ειδικότητα, κρίνουν τον διορισμό στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Την επισήμανση αυτή κάνει στο workenter αρμόδιο στέλεχος του οργανισμού που ασχολείται με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Από τη σημερινή επικοινωνίας μας (15/10), πριν από λίγο, με το τμήματα Διοικητικού και Πρωτοκόλου προέκυψαν τα εξής:

  • Η συμπλήρωση των αιτήσεων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι έχει γρίφους που πρέπει να επιλύσουν οι υποψήφιοι
  • Η συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τα γραφόμενα στην αίτηση είναι τόσο σημαντική όσο και η συμπλήρωσή της
  • Δεν θα υπάρξει νέα παράταση στην υποβολή αιτήσεων, πέραν της 22ας Οκτωβρίου
  • Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν μέχρι τώρα υποβληθεί κρίνεται "ικανοποιητικός". Σύμφωνα με ανεπίσημη εκτίμηση ο αριθμός τους είναι κοντά στις 4.000 και αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί έως τη λήξη της προθεσμίας
  • Αν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, οι πιθανότητες επιτυχίας θα κυμναθούν στο "1:4" ή "1:5". Αυτό σημαίνει ότι 4-5 υποψήφιοι διεκδικούν μία θέση διορισμού 

Το workenter σας καλεί να διαβάσετε ξανά το αναλυτικό δημοσίευμά του, λέξη προς λέξη, της αίτησης και των υπεύθυνων δηλώσεων που τις συνοδεύουν.