Δημόσιο

ΚΕΕΛΠΝΟ: Τα τέσσερα «κλειδιά» για τον διορισμό

Τι πρέπει να ξέρετε στην διεκδίκηση των θέσεων

Έως τις 15 Οκτωβρίου η υποβολή των αιτήσεων

Από τέσσερις…δεξαμενές οφείλουν να συγκεντρώσουν μόρια οι ενδιαφερόμενοι για θέση διορισμού στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Στην διάθεση των υποψηφίων βρίσκονται 1.576 θέσεις για δουλειά 18+6 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας εκπνέει στις 15 Οκτωβρίου

Οι τέσσερις δυνατότητες για άντληση μορίων αφορούν:

 • Τίτλους σπουδών
 • Εμπειρία
 • Κοινωνικές ιδιότητες
 • Εντοπιότητα

Προβάδισμα στον διορισμό – σύμφωνα με στελέχη του ΚΕΕΛΠΝΟ – έχουν όσοι πάρουν μόρια από τις περισσότερες κατηγορίες και συμπληρώσουν σωστά την ειδική αίτηση

Η λίστα με τα μόρια, ανά κατηγορία, έχει ως εξής:

Τίτλοι σπουδών: Κριτήρια και μόρια (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)

 • Βαθμός πτυχίουΒαθμός Χ 110
 • Διδακτορικό (συναφές): 400 (μόρια)
 • Διδακτορικό (σε άλλο αντικείμενο): 200
 • Μεταπτυχιακό (συναφές): 200
 • Μεταπτυχιακό (σε άλλο αντικείμενο): 100
 • 2ο πτυχίο σε επαγγέλματα Υγείας: 150
 • 2ο πτυχίο σε Διοίκηση - Οικονομία: 150
 • Γνώση ξένων γλωσσών (έως τρεις): 30 έως 70
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ: 80
 • Δίπλωμα ΟΕΕΚ (για ΔΕ): 150 (μόρια)

Εμπειρία: Κριτήρια και μόρια (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)

 • ΠΕ Ιατρών (έως 24 μήνες): 100 έως 300 (μόρια)
 • Προϋπηρεσία στο αντικείμενο (έως 84 μήνες): 588 (7/μήνα)
 • Προϋπηρεσία για πρόσφυγες - μετανάστες (έως 84 μήνες): 336 (4/μήνα)

Κοινωνικές ιδιότητες: Κριτήρια και μόρια (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)

 • Ανήλικα τέκνα:  300 μόρια (50 ανά παιδί)
 • Πολύτεκνος: 70
 • Τρίτεκνος: 50
 • Μονογονεϊκή: 100
 • Αναπηρία (+67%): 100
 • Αναπηρία ανηλίκου τέκνου (+67%): 100
 • Χρόνος ανεργίας (2 ετών): 50
 • Εντοπιότητα: 100 (μόρια)

Παράδειγμα εφαρμογής

Υποψήφιος για την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού διαθέτει: Πτυχίο ΑΕΙ με βαθμό 8, μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της θέσης, γνωρίζει καλά Αγγλικά και άριστα Γαλλικά, έχει χρόνο ανεργίας 30 μήνες και έχει δύο ανήλικα παιδιά.

Υπολογισμός μορίων: Ο συγκεκριμένος υποψήφιος συγκεντρώνει 1.330 μόρια, τα οποία αναλύονται ως εξής:

 • Βαθμός πτυχίου 880 (8Χ110)
 • Μεταπτυχιακό 200
 • Καλή γνώση Αγγλικής 30 
 • Άριστη γνώση Γαλλικής 70
 • Ανεργία 50
 • Ανήλικα παιδιά 100 (50Χ2 παιδιά)