Δημόσιο

ΑΣΕΠ 1Κ/2017: Τα οριστικά αποτελέσματα για 404 θέσεις στο υπ. Δικαιοσύνης

Αφορά προσωπικό κατηγορίας ΠΕ

Σήμερα Πέμπτη (4/10), εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 404 θέσεων τακτικού προσωπικού ΠΕ στο υπ. Δικαιοσύνης (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε τα αποτελέσματα.