Δημόσιο

9μηνες συμβάσεις για 14 υπαλλήλους σε εκπαιδευτικό ίδρυμα

Συμμετέχουν υποψήφιοι ΠΕ και ΔΕ - Η υποβολή των υποψηφιοτήτων ολοκληρώνεται στις 10 Σεπτεμβρίου

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας
31/08/2018 | 12:35

Διαδικασία πρόσληψης 14 υπαλλήλων - με 9μηνες συμβάσεις απασχόλησης - πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ», στην Θεσσαλονίκη.

Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει τις δομές του ιδρύματος, στο πλαίσιο λειτουργίας εκπαιδευτικών δράσεων, για το διάστημα Σεπτεμβρίου 2018- Ιουνίου 2019.

Η ανακοίνωση του φορέα έγινε με έξι ξεχωριστές προκηρύξεις, στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ, διαφόρων ειδικοτήτων με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται ως εξής (πατήστε στα επισυναπτόμενα αρχεία για να δείτε ολόκληρες τις προκηρύξεις με απαιτούμενα τυπικά προσόντα, δικαιολογητικά και αίτηση υποβολής):

Οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων υποβάλλονται, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως τις 10 Σεπτεμβρίου, στην διεύθυνση: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, 6 ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη, υπόψη Γραμματείας