Δημόσιο

Υπ. Παιδείας: ''Τέλος χρόνου'' για τις προσλήψεις σε ΙΕΚ όλης της χώρας

Η προθεσμία για τις αιτήσεις - Ολόκληρες οι προκηρύξεις

Λήγει αύριο Παρασκευή (24/8), η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την πρόσληψη εκπαιδευτών στη Σιβιτανίδειο και ΔΙΕΚ όλης της χώρας.

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις:

(1) Προσλήψεις στα ΔΙΕΚ όλης της χώρας

Την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ, ανακοίνωσε το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

H υποβολή των αιτήσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά, έως αύριο, Παρασκευή 24 Αυγούστου (ώρα 15.00 μ.μ.).

Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων, για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ και οι οποίες θα αναρτηθούν στα κατά τόπους Δημόσια ΙΕΚ καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΝΓΔΒΜ). 

Διαβάστε: «Προσλήψεις στα ΙΕΚ όλης της χώρας (Υπ. Παιδείας)»

(1) Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή

Σε διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών - για την επιλογή ωρομίσθιων εκπαιδευτών -προσκαλεί ενδιαφερόμενους υποψήφιους το ίδρυμα της Σιβιτανιδίου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Οι υποψήφιοι θα ενισχύσουν διδακτικές ανάγκες του ΙΕΚ του φορέα, παράσχοντας αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων στις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν προσεχώς και οι οποίες θα ανακοινωθούν από την σχολή.

H υποβολή των αιτήσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά, έως αύριο, Παρασκευή 24 Αυγούστου (ώρα 14.00 μ.μ.).

Διαβάστε: «Προσλήψεις εκπαιδευτών στο Σιβιτανίδειο Ίδρυμα»

?>