Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Υπ. Υγείας: Διοικητικά στελέχη σε νοσοκομεία

Ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση

Με διοικητικά στελέχη, για την κάλυψη κενών θέσεων, ενισχύονται νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Το υπουργείο Υγείας καθορίζει την διαδικασία επιλογής και τα προσόντα των υποψηφίων.

Με την Υπουργική Απόφαση ενισχύονται νοσοκομεία σε τρεις περιφέρειες.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάστε την κοινή Υπουργική Απόφαση.