Δημόσιο

24 προσλήψεις στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τυφλών

Προσλαμβάνεται διοικητικό και τεχνικό προσωπικό - Έως δύο έτη διάρκεια απασχόλησης

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
23/07/2018 | 10:40

Διαδικασία πρόσληψης, συνολικά 24 υπαλλήλων, προωθεί το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί σε Αθήνα (Κεντρική Υπηρεσία) και Θεσσαλονίκη (Παράρτημα).

Οι θέσεις εγκρίθηκαν με δύο ξεχωριστές εισηγήσεις που αφορούν σε προσλήψεις διοικητικών, ψυχολόγων και τεχνικού προσωπικού.

Οι συμβάσεις αναμένονται να διαρκέσουν από ένα έως και δύο χρόνια και οι προσλήψεις θα γίνουν με κριτήρια ΑΣΕΠ, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μα πληρούν.

Πατήστε στα επισυναπτόμενα αρχεία για να διαβάσετε ολόκληρες τις εισηγήσεις.

keat_23.pdf keat_1.pdf