Δημόσιο

Η προθεσμία για 35 προσλήψεις στον Βόλο

Ολόκληρη η προκήρυξη - Αιτήσεις και δικαιολογητικά

05/07/2018 | 14:37

Ολοκληρώνεται η προθεσμία για 35 προσλήψεις στον Βόλο.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με κριτήρια ΑΣΕΠ, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν προκειμένου να διοριστούν.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως η ταχυδρομικώς με συστημε΄νη επσιτολή στην διεύθυνση του δήμου.

«Δείτε το έγγραφο», όπου θα βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής