Δημόσιο - ΑΣΕΠ

152+71 προσλήψεις σε Παιδικούς Σταθμούς

Έγκριση από το υπουργείο Εσωτερικών

Οι θέσεις αφορούν συμβάσεις εργασίας με διάρκεια έως και 12 μήνες

Σε 223 ανέρχονται οι θέσεις εργασίας που "ανοίγουν" σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς σε όλη την χώρα μετά από νέα απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, εγκρίνεται η σύναψη 152 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 71 συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Το προσωπικό που θα καταλάβει τις θέσεις θα απασχοληθεί για χρονικό διάστημα από οκτώ έως και 11 μήνες για απασχόληση σε παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, ή έως και ένα έτος για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι οποίες αφορούν την στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Πατήστε την εφαρμογή "Δείτε το έγγραφο" και δείτε το πλήρες κείμενο της υπουργικής απόφασης.