Δημόσιο

Εμπλοκή με την προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης ( ; )

Τι λένε ΑΣΕΠ και αρμόδιο υπουργείο

"Φωτιές" ανάβει το "προσοντολόγιο" της ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης

Στο Εθνικό Τυπογραφείο -εν αναμονή της δημοσίευσης- βρίσκεται η προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις 588 μόνιμες θέσεις (6Κ/2018) .

Η περίληψη της προκήρυξης με τα προσόντα των ειδικοτήτων που δημοσιοποίησε το ΑΣΕΠ προκαλούν αντιδράσεις σε μερίδα υποψηφίων οι οποίες εστιάζονται στο γεγονός ότι κύριος τίτλος σπουδών για την επιλογή της ειδικότητας Φυλάκων ορίζεται το δίπλωμα ΙΕΚ "Στέλεχος Ασφαλείας" και όχι το Απολυτήριο Λυκείου. 

Υποστηρίζουν ότι το δίπλωμα ΙΕΚ θα πρέπει να προσμετρά ως δεύτερος τίτλος σπουδών που αποδίδει 150 μόρια. 

Το γεγονός ότι ορίζεται το δίπλωμα ΙΕΚ ως κύριο προσόν επιλογής περιορίζει αισθητά τη συμμετοχή των υποψηφίων.

Σημειώνεται -όπως είχε γράψει έγκαιρα το workenter- ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη τουλάχιστον τρεις φορές διορθώθηκε όσον αφορά τα προσόντα της ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης. Μάλιστα, η διόρθρωση αυτή έγινε στο "παρά ένα" πριν οδηγηθεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Στελέχη του υπ. Δικαιοσύνης τόνιζαν στο workenter "ουδέν σχόλιον". Ενώ, την ίδια ώρα, παράγοντες του ΑΣΕΠ δήλωναν άγνοια για πιθανή τροποποίηση της προκήρυξης.

Σημειώνεται ότι -σύμφωνα με πληροφορίς του workenter- με τη νέα προκήρυξη καθορίζεται:

  • Όριο ηλικίας για τις ειδικότητες ΔΕ (έως 32 ετών)
  • Ύψος για άνδρες 1,70 μ. και για γυναίκες 1,60 μ. (Κατηγορία ΔΕ)
  • Διενέργεια αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για την τελική επιλογή κατηγορίας ΔΕ