Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Ποιες προκηρύξεις κάνουν δεκτά 49 πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ

Απόφοιτοι "σπάνιων" τμημάτων διορίζονται σε φορείς του Δημοσίου

Ανοίξτε τα ενεργά links για να διαβάσετε όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες των διαγωνισμών

Πτυχιούχοι τουλάχιστον 49 σχολών έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν διορισμό σε φορείς του Δημοσίου.

Το workenter δημοσιεύει συγκεντρωτικά τις προκηρύξεις στις οποίες γίνονται αποδεκτοί «σπάνιοι» τίτλοι σπουδών με χαμηλά ποσοστά απορροφητικότητας στην αγορά εργασίας.

Μεταξύ των πτυχίων που μπορούν να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις, που δημοσιεύουμε, είναι και αυτά που προέρχονται (ενδεικτικά) από τα τμήματα:

  • Ιστορίας και Εθνολογίας
  • Κοινωνικής Πολιτικής
  • Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων

Σημειώστε:

Σημαντικό: Η προκήρυξη του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων κάνει δεκτά ΟΛΑ ανεξαιρέτως τα πτυχία ΑΕΙ.