Δημόσιο

27 νέες προσλήψεις σε νοσοκομείο για απόφοιτους Γυμνασίου

Ζητείται προσωπικό έξι ειδικοτήτων

Οκτώ φύλακες θα προσληφθούν στο Νοσοκομείο Αιγίου

Ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις 27 νέες θέσεις στο Νοσοκομείο Αιγίου. 

Ζητείται προσωπικό έξι ειδικοτήτων. 

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού, για όσους αποφοίτησαν έως το 1980. 

Διαβάστε Νοσοκομείο Αιγίου: 27 νέες προσλήψεις ,για να δείτε προσόντα, δικαιολογητικά και ολόκληρη την προκήρυξη