Δημόσιο

Μια προκήρυξη που κάνει δεκτά όλα τα πτυχία!

Σπάνια πρόβλεψη για διαγωνισμό του δημοσίου

Η εμπειρία και η γνώση ξένων γλωσσών κρίνουν τον διορισμό στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
13/02/2018 | 08:16

Η προκήρυξη για τις 42 μόνιμες θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών εμπεριέχει μια σπάνια πρόβλεψη για διαγωνισμούς του Δημοσίου: Τις 19 θέσεις της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού μπορούν να διεκδικήσουν όλοι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ανεξάρτητα από τον τίτλο σπουδών που διαθέτουν.

Είναι σπάνια η περίπτωση να μην εμποδίζεται η συμμετοχή υποψηφίων, λόγω πτυχίου. Για τις συγκεκριμένες θέσεις, αίτηση μπορεί να καταθέσει ένας πτυχιούχος Οικονομικών σχολών, αλλά και όποιος διαθέτει τίτλο σπουδών Ιατρικής, Πολυτεχνικών ή άλλων σχολών.

Στην σελίδα 391 της προκήρυξης σημειώνεται ότι ο αποδεκτός τίτλος για την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού έχει τον κωδικό 501. Ο συντάκτης της προκήρυξης εξηγεί (στην σελίδα 395) ότι ο κωδικός 501είναι «οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ ή ΕΑΠ…».

Η συγκεκριμένη προκήρυξη - με προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων να ολοκληρώνεται στις 27 Απριλίου – έχει μια, ακόμη, σημαντική διαφορά σε σχέση με άλλες του ΑΣΕΠ, κυρίως με εκείνη των 209 μονίμων θέσεων στην ΕΥΔΑΠ. Ορίζει ελάχιστα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα, δηλαδή «κόφτες» στην συμμετοχή των υποψηφίων. Γιατί, η καλή γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ δεν αποτελεί εμπόδιο για την συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων.

Σημειώστε, τώρα, τις «λεπτομέρειες» που κάνουν την διαφορά μεταξύ των υποψηφίων και θα διαμορφώσουν τον τελικό πίνακα επιτυχόντων:

  • Μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της θέσης: Αποδίδει 200 μόρια, ενώ μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο , μόνο 100. Στην περίπτωση του διδακτορικού η αντίστοιχη διαφορά μορίων είναι 200. Με αυτό το κριτήριο θα ξεχωρίσουν οι υποψήφιοι των 19 θέσεων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Γιατί, μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της θέσης είναι πιθανότερο να διαθέτει ένας πτυχιούχος Οικονομικών σχολών, παρά ένας διπλωματούχος… μηχανικός.
  • Εμπειρία: Αποδίδει 7 κρίσιμα μόρια ανά μήνα, έως 84 μήνες
  • Γνώση ξένων γλωσσών: Τα μόρια από την γνώση ξένων γλωσσών – περισσοτέρων της μίας - αθροίζονται μεταξύ τους.
  • Σωστή αξιοποίηση των προσόντων: Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για παράδειγμα, ένας υποψήφιος που διαθέτει απολυτήριο Λυκείου και δίπλωμα ΙΕΚ, οφείλει να «παίξει» σωστά τα… χαρτιά του: Να δηλώσει βασικό τίτλο σπουδών το απολυτήριο και δεύτερο τίτλο το πιστοποιημένο δίπλωμα ΙΕΚ , για να πάρει, επιπλέον, 150 κρίσιμα μόρια

Διαβάστε ΕΔΩ όλα τα κρίσιμα στοιχεία της προκήρυξης των 42 μονίμων θέσεων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών