Δημόσιο

2 θέσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ζητούνται τεχνολόγοι εφαρμογών

Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας έως τις 31 Οκτωβρίου 2018

Την πρόσληψη δύο τεχνολόγων εφαρμογών προωθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 23 Φεβρουαρίου 2018.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη διεύθυνση του φορέα.

Πληροφορίες: Πληροφοριών, T.K. 570 01, Θέρμη (υπόψη κ. Γούλιου Ελένη). Επικοινωνία: 231 0994082

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και δείτε μια από τις προκηρύξεις, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για την ειδικότητα.