Δημόσιο

Υπ. Δικαιοσύνης: Νο 1 προορισμός για μονίμους

Τρεις προκηρύξεις για μηχανικούς, νομικούς, ιατρούς, διοικητικούς, σωφρονιστικούς υπαλλήλους, νοσηλευτές

Η προκήρυξη των 633 θέσεων, (σωφρονιστικοί κλπ), θα εκδοθεί αμέσως μετά τον διαγωνισμό των δήμων

Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία προσλήψεων στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Θα προσληφθούν, συνολικά, 747 μόνιμοι υπάλληλοι, με μία διαδικασία που θα ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Έγκυρες πληροφορίες του workenter αναφέρουν ότι η προκήρυξη των 633 θέσεων, (σωφρονιστικοί κλπ), θα εκδοθεί αμέσως μετά τον διαγωνισμό των δήμων.

To ΑΣΕΠ ακολουθεί την εξής τακτική: Εκδίδει τις προκηρύξεις, αλλά δεν δέχεται αμέσως αιτήσεις (π.χ. η προκήρυξη των 72 θέσεων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, όπου η λήξη προθεσμίας έχει μετατεθεί για τις 5 Μαρτίου).

Αυτό συμβαίνει, διότι το ΑΣΕΠ θέλει να διαχειριστεί με καλύτερο τρόπο τον μεγάλο όγκο αιτήσεων που αναμένονται για τις 8.171 θέσεις στους δήμους.

Οι προκηρύξεις μονίμων που αφορούν στο υπ. Δικαιοσύνης είναι:

  • 72 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (περισσότερα ΕΔΩ)
  • 42 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (περισσότερα ΕΔΩ)
  • 633 στις κεντρικές υπηρεσίες και στα καταστήματα κράτησης: Θα προσληφθούν σωφρονιστικοί υπάλληλοι, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, υπάλληλοι φύλαξης και προσωπικό φρούρησης. Για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και το προσωπικό φρούρησης τίθεται όριο ηλικίας και το κριτήριο του αναστήματος. Η τελική επιλογή θα γίνει αφού διεξαχθούν αθλητικές δοκιμασίες και ψυχοτεχνικά τεστ. Οι ενδιαφερόμενοι για θέσεις ιατρών θα πρέπει να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια χρήσης τίτλου γενικής ιατρικής, να έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου και να είναι μέλη ιατρικών συλλόγων. Για τους νοσηλευτές είναι απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλματος και η ιδιότητα του μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Στους διοικητικούς «μετράει» η εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ.