Δημόσιο

Προσλήψεις εκπαιδευτών στην Σιβιτανίδειο

Ποιοι και πως συμμετέχουν, προσόντα και δικαιολογητικά

Προβλέπονται θέσεις στον τομέα της αισθητικής

Εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων για τα προγράμματα της συνεχιζόμενης κατάρτισης θα προσλάβει η Σιβιτανίδειος Σχολή.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 29 Ιανουαρίου

Από την προκήρυξη, που υπογράφει η πρόεδρος του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης κ. Π. Βασιλείου, προκύπτει ότι θα ενισχυθούν με εκπαιδευτικό προσωπικό οι τομείς πληροφορικής, υγείας, γεωπονίας- τροφίμων, εφαρμοσμένων τεχνών, μηχανολογίας και αισθητικής.

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν όσοι διαθέτουν:

  • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ
  • Δίπλωμα ΙΕΚ με πτυχίο πιστοποίησης
  • Επαγγελματίες με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία

Πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» διαβάστε την προκήρυξη και την μοριοδότηση των απαιτούμενων προσόντων