Δημόσιο

18 καθηγητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Ενισχύονται με προσωπικό δώδεκα σχολές

19/12/2017 | 14:39

Την πρόσληψη 18 καθηγητών σε δώδεκα σχολές προωθεί  το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Οι ειδικεύσεις που ζητούνται έχουν ως εξής: 

 • Επίκουρος καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωμορφολογία με έμφαση στην Ψηφιακή Χαρτογράφησή της» (1 θέση) 
 • Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο:  «Πολεοδομική Πολιτική και Αστική Ανάπτυξη» (1 θέση) 
 • Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Ενόργανη Γυμναστική με συνάφεια την ιστορική εξέλιξη της» (1 θέση),  «Συστήματα Γνώσης» (1 θέση), «Γενική Χημική Τεχνολογία» (1 θέση),  «Περιβαλλοντική Μηχανική» (1 θέση),  «Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» (1 θέση) 
 • Αναπληρωτές καθηγητές, με γνωστικό αντικείμενο:  «Ιστορική Μουσικολογία με έμφαση στη Νεοελληνική Μουσική του 19ου και 20ου αιώνα» (1 θέση), «Μουσική Ακουστική με έμφαση στην Ψυχοακουστική και στην Επεξεργασία Σήματος» (1 θέση),  «Ιστορική Μουσικολογία» (1 θέση),  «Αγγειοχειρουργική» (2 θέσεις), «Παθολογία-Διαβητολογία» (1θέση), «Στατική και Δυναμική των Κατασκευών και Στοχαστικές Μέθοδοι Ανάλυσης» (1 θέση), «Οικολογία και διαχείριση εσωτερικών υδάτων με έμφαση στους ιχθύς» (1 θέση), «Φυτοκοινωνιολογία Χερσαίων Τύπων Βλάστησης» (1 θέση), «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη» (1 θέση), «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη» (1 θέση) 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ ( https://apella.minedu.gov.gr), μαζί με όλα τα αναγκάια δικαιολογητικά, εντός της δίμηνης προθεσμίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις γραμματείς των τμημάτων:

 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Καλών Τεχνών, Κτίριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών (έναντι οικισμού Λήδα-Μαρία), 1ος όροφος, Τ.Κ 54 124,  Γραμματεία τμήματος . Επικοινωνία: 2310 991 801
 • Τμήμα Ιατρικής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Επιστημών Υγείας, Κτίριο Νέων Αμφιθεάτρων, 1ος όροφος (απέναντι κεντρικής εισόδου ΑΧΕΠΑ), Τ.Κ 54 124, Γραμματεία τμήματος (υπόψη κ. Θεοδώρας Γαζοπούλου-Τσουφλίδου). Επικοινωνία: 2310 999 900
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο 10 επεκτάσεων Πολιτικών Μηχανικών, Τ.Κ 54 124, Γραμματεία τμήματος (υπόψη κ. Δημητρίου Σουγλέρη). Επικοινωνία: 2310 995 852
 • Τμήμα Βιολογίας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών, Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε, 1ος όροφος, Τ.Κ 54 124, Γραμματεία τμήματος(υπόψη κ. Σουλτάνας Κιουτσιούκη-Κέππα). Επικοινωνία: 2310 998 250
 • Τμήμα Θεολογίας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεολογική Σχολή, Τ.Κ 54 124, Γραμματεία τμήματος (υπόψη κ. Ρίας Πήτα). Επικοινωνία: 2310 996 980
 • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Νέες εγκαταστάσεις Θέρμης, Τ.Κ 54 124, Γραμματεία τμήματος (υπόψη κ. Παντελεήμων Μπακιρτζόγλου). Επικοινωνία: 2310 995 271
 • Τμήμα Πληροφορικής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών,Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε, 1ος όροφος, Τ.Κ 54 124, Γραμματεία τμήματος (υπόψη κ. Σταυρουλάκη). Επικοινωνία: 2310 991 921
 • Τμήμα Χημείας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών, Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε, 1ος όροφος, Νέα Πτέρυγα Νέο Χημείο, Τ.Κ 54 124, Γραμματεία τμήματος (υπόψη κ. Σταυρακάκη Λ.). Επικοινωνία: 2310 997 680
 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο Δ' (ισόγειο), Τ.Κ 54 124, Γραμματεία τμήματος (υπόψη κ.Μαρίας Βλάχου). Επικοινωνία: 2310 996 226
 • Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Παιδαγωγική Σχολή, Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής, 2ος όροφος, Γραμματεία τμήματος (υπόψη κ. Ελένης Ναλμπάντη). Επικοινωνία: 2310 995 090
 • Τμήμα Γεωλογίας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών, Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε, Ισόγειο, Τ.Κ 54 124, Γραμματεία τμήματος (υπόψη κ. Παναγιώτας Παρτακελίδου). Επικοινωνία: 2310 998 450
 • Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο Εδρών Πολυτεχνικής Σχολής, 1ος όροφος (δίπλα στην Κοσμητεία), Τ.Κ 54 124, Γραμματεία τμήματος (υπόψη κ. Πετρούλας Σιμήνου). Επικοινωνία: 2310 994 179

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο», για να διαβάσετε μία, από τις 18 προκηρύξεις του ιδρύματος.