Δημόσιο

5 φύλακες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας

Θα υπογραφούν ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας

Απαιτείται η γνώση ξένων γλωσσών
02/02/2018 | 11:24

Την πρόσληψη πέντε φυλάκων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, στη Σάμο.   

Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν συνολικά πέντε μήνες. 

Επισημαίνεται ότι, για την ειδικότητα «ΔΕ ημερήσιοι φύλακες», απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΙΕΚ και  γνώση ξένων γλωσσών. 

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση της υπηρεσίας. 

Σημειώστε, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. 

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή