Δημόσιο

2 θέσεις στο Κάτω Νευροκόπι

Η σύμβαση θα διαρκέσει οκτώ μήνες

Απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλματος για ηλεκτρολόγους

Την πρόσληψη δύο ατόμων, προωθεί ο δήμος Κάτω Νευροκοπίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, στη διεύθυνση του φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόρια σας» και βρείτε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, βάση διαγωνισμών παλαιότερων ειδικοτήτων.