Δημόσιο

4 συμβάσεις στα Τρίκαλα

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη τέσσερις υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Τρικκαίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 22 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.