Δημόσιο

Δύο κτηνίατροι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αφορούν 8μηνες συμβάσεις

18/12/2019 | 15:40

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη, Τ.Κ. 50131, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης (έδρα), Τμήμα Γραμματείας.