Εκπαίδευση

ΑΠΘ: 40 θέσεις στο τμήμα Ιατρικής

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων.
17/07/2021 | 07:14

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων οργανώνει το Τμήμα Ιατρικής.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Σύντομο υπόμνημα για τους λόγους επιλογής και της πρόθεσης συμμετοχής 
  • Αντίγραφο τίτλων σπουδών
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Γνώση ξένης γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
  • Δύο σφραγισμένες συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα (πλην των σφραγισμένων συστατικών επιστολών), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: ioannagaz@auth.gr, είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή του φακέλου υποψηφιότητας, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Γραμματεία-Γραφείο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, κτίριο ΚΕΔΙΠ Ιατρικής (έναντι Νοσ. ΑΧΕΠΑ), Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 6944942836 ή στείλτε μήνυμα στο ioannagaz@auth.gr