Δημόσιο

94 εποχικοί στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης

Ζητείται προσωπικό 12 διαφορετικών ειδικοτήτων

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνες συμβάσεις εργασίας
23/09/2017 | 19:41

Στην κάλυψη 94 κενών θέσεων εποχικού προσωπικού προχωρά σε άμεσο χρόνο το Λιγνιτικό Κένντρο Μεγαλόπολης. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου. Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες, ανά ειδικότητα, άδειες άσκησης επαγγέλματος και σε ορισμένες περιπτώσεις εξειδικευμένη εμπειρία.

Καθοριστική είναι η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.

Δείτε όλα τα κριτήρια επιλογής στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόριά σας». Ζυγίστε την «απόδοση» των τυπικών προσόντων σας με τις πιθανές βάσεις μορίων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης. Σημειώστε, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.