Δημόσιο

17 συμβάσεις στο Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Αγίου Νικολάου

Ειδικότητες, προσόντα

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας
24/06/2021 | 13:43

Την πρόσληψη 17 υπαλλήλων προωθεί η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Αγίου Νικολάου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ,ΥΕ).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07, δεν έχουν καταδικαστεί , έχουν την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση της εργασίας
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , απευθύνοντάς την προς την Δ/νση προσωπικού στα γραφεία της ΔΑΕΑΝ ή με ηλεκτρονική μορφή.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αναμένεται.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Σημαντικό: Η υπηρεσία «Διορισμός ΤΩΡΑ» είχε -εγκαίρως- προετοιμάσει τους συνδρομητές της πριν την δημοσίευση της προκήρυξης. Για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, κάντε εγγραφή ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: