Υποτροφίες & Πρακτική

ΔΠΘ: Διδακτορικό στο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Γνωστικά αντικείμενα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, προκηρύσσει είκοσι θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
19/06/2021 | 07:18

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Νέα Ελληνική Φιλολογία
 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 • Βυζαντινή Φιλολογία
 • Λατινική Φιλολογία
 • Παπυρολογία
 • Γλωσσολογία
 • Συγκριτική Γραμματολογία

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας
 • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα
 • Αποδεικτικά για ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δύο ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2 (αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών ή ισπανικών)

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή, τηλέφωνο 2531039906.