Εκπαίδευση

Δωρεάν μεταπτυχιακό στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία

Ειδικότητες, δικαιολογητικά, προθεσμία

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
21/06/2021 | 07:17

Είκοσι πέντε θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Φιλολογίας οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία.

Κατευθύνσεις:

  1. Βυζαντινή Φιλολογία
  2. Νεοελληνική Φιλολογία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2
  • Σύντομη έκθεση μαθησιακών-ερευνητικών ενδιαφερόντων (500-1.000 λέξεων)
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 24 έως 42 μήνες, ενώ δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2831077306, pgrad@phl.uoc.gr.