Εκπαίδευση

35 θέσεις στο τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Απαραίτητα δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας λειτουργεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
01/08/2021 | 07:40

Τριάντα πέντε θέσεις προσφέρει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ταχυδρομικά (διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. στην Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Κανελλοπούλου 2, 60100 Κατερίνη), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο επίδοσης
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
  • Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής Εμπειρίας σε θέματα Διοίκησης logistics και  εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα διοίκησης logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Σύντομο σημείωμα ‐ επιστολή του υποψηφίου με λόγους συμμετοχής

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.850 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021.

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2351020940 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο masterlogistics@teicm.gr