Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 5Κ/2021: Μόνιμη πρόσληψη για διοικητικά και τεχνικά επαγγέλματα

Μόνιμη πρόσληψη για διοικητικά και τεχνικά επαγγέλματα προσφέρει η νέα προκήρυξη 5Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για 83 μόνιμες θέσεις διαφόρων φορέων, κυρίως του υπουργείου Ανάπτυξης.

Με το νέο διαγωνισμό θα προσληφθεί προσωπικό των κατηγοριών: ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ. Ζητούνται κυρίως διοικητικοί, πτυχιούχοι Πληροφορικής, νοσηλευτές, μηχανικοί, εκπαιδευτικοί και πτυχιούχοι μάρκετινγκ.

Ολόκληρη η προκήρυξη

Κάντε Μητρώο τώρα

Ξεκινήστε άμεσα την προετοιμασία σας για τη νέα προκήρυξη. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι η δημιουργία Μητρώου. Αυτό χρησιμοποιείται σε όλες τις προκηρύξεις μονίμων, όπως για παράδειγμα την 5Κ/2021.

Για να φτιάξετε Μητρώο τηλεφωνήστε στους αριθμούς (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00):

  • 211 9555 055
  • 211 9555 052
  • 211 9555 050
  • 211 9555 022
  • 211 9555 023
  • 211 9555 021

ή 

Στείλτε e-mail (με την ένδειξη "ΜΗΤΡΩΟ") στη διεύθυνση: [email protected] 

Σημαντικό: Μην αφήσετε την κατάρτιση Μητρώου την τελευταία ώρα. Όταν θα προκύψει η προκήρυξη που σας ενδιαφέρει ίσως να μην είναι εφικτό να φτιάξετε Μητρώο, λόγω "υπερφόρτωσης" της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ. Το σύστημα μπορεί να πέφτει συνέχεια.

?>