Εκπαίδευση

ΕΚΠΑ: Σαράντα άτομα στην Μυοσκελετική Ογκολογία

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Μυοσκελετική Ογκολογία: Διάγνωση-Θεραπεία-Έρευνα».
05/05/2021 | 07:22

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η Ιατρική Σχολή οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Μυοσκελετική Ογκολογία: Διάγνωση-Θεραπεία-Έρευνα».

Συμμετέχουν κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Βιολογικού, και Φυσικής Αγωγής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι των Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής, Ακτινολογίας, Φυσιοθεραπείας και Ακτινοθεραπείας προσφάτως αναβαθμισμένων σε ΑΕΙ τμημάτων ΤΕΙ.

Προβάδισμα στην επιλογή έχουν ειδικευόμενοι ή ειδικευμένοι στις ειδικότητες: Ορθοπεδικής, Γενικής Χειρουργικής, Πλαστικής Χειρουργικής, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Παθολογικής Ανατομικής, Ογκολογίας, Ακτινοθεραπείας και Ακτινοδιαγνωστικής, Μοριακής Βιολογίας. 

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών παρέχει στο μεταπτυχιακό φοιτητή εξοικείωση στη σύγχρονη γνώση και τις νέες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, τη σταδιοποίηση, τη θεραπεία και την υποστήριξη σε ασθενείς με νεοπλάσματα μαλακών μορίων και οστών. Επιπρόσθετα παρέχει εξειδικευμένη γνώση για τα νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα νεότερα δεδομένα και τις τάσεις στην έρευνα της μυοσκελετικής ογκολογίας. 

Γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών αποτελεί η εκπαίδευση στη σύγχρονη πολυπαραμετρική διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των μυοσκελετικών όγκων και εισαγωγή στη σύγχρονη έρευνα δίνοντας έμφαση στις αναδυόμενες τεχνολογίες αιχμής. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
  • Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
  • Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
  • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα σχετικά δικαιολογητικά ταχυδρομικά στο: Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης «Π.Ν. Σουκάκος», (κτήριο στον πίσω προαύλιο χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν») Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 1ος όροφος, (υπόψιν κας Γκόβαρη) ή να τα προωθήσουν σαρωμένα σε .pdf μορφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mo.med.uoa.gr@gmail.com

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μηνών, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 210 7462032