Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν νέα αποτελέσματα

Δείτε τους πίνακες

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1E/2020
07/04/2021 | 10:54

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1E/2020 για την πλήρωση 2 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου  χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο ‘’Νομικής’’ (κωδ. θέσης 10007),  στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών – Α.Δ.Α.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή).

Παράλληλα, εκδόθηκαν και τα προσωρινά αποτελέσματα της ίδιας Προκήρυξης για την πλήρωση 2 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στη  Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο  Ανάπτυξης και Επενδύσεων), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου  χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

  • 1 θέση στο γνωστικό αντικείμενο ‘’Νομικής με Ειδίκευση στο Δημόσιο ή Διοικητικό Δίκαιο’’ (κωδ. θέσης 10001)
  • 1 θέση στο γνωστικό αντικείμενο ‘’Νομικής με Ειδίκευση στο Εταιρικό ή Εμπορικό Δίκαιο’’ (κωδ. θέσης 10002).

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την 7 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη έως και την 16 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Είσοδος Μέλους → Επιλογή → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Δείτε τα αποτελέσματα

Διαβάστε επίσης: