Εκπαίδευση

ΕΚΠΑ: Μεταπτυχιακό στην Αναζωογόνηση

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αναζωογόνηση λειτουργεί το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
03/04/2021 | 07:14

Η Ιατρική Σχολή, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αναζωογόνηση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf τα παρακάτω δικαιολογητικά στο [email protected] : 

 • Αίτηση υποψηφιότητας συμμετοχής με την ένδειξη ΠΜΣ «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» (http://school.med.uoa.gr/→ Μεταπτυχιακά Προγράμματα → Αναζωογόνηση)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
 • Έκθεση ενδιαφέροντος και τεκμηρίωση των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου ΠΜΣ
 • Υπεύθυνη δήλωση 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο: 2112136842 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]