Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 72 προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Προσόντα και δικαιολογητικά

72 υπάλληλοι θα υπογράψουν 7μηνη σύμβαση εργασίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
30/03/2021 | 14:07

Την πρόσληψη 72 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το έγγραφο.