Υποτροφίες & Πρακτική

ΑΠΘ: Υποψήφιοι διδάκτορες στο τμήμα Πληροφορικής

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Πληροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.
27/03/2021 | 07:14

Το Τμήμα Πληροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση (προτεινόμενος προσωρινός τίτλος, προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και ο προτεινόμενος επιβλέπων)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής
  • Αντίγραφο του βασικού πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών 
  • Τυχόν ερευνητικές δημοσιεύσεις
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Μια φωτογραφία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310 998411 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]