Δημόσιο

Προσλήψεις στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Ολόκληρη η προκήρυξη

Zητούνται Επιστημονικοί Συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων
22/02/2021 | 09:39

Θέσεις εργασίας: Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ηπείρου ανακοινώνει προσλήψεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Οι θέσεις αφορούν την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών διδακτικού έτους 2020-2021 (εαρινό εξάμηνο).

Συγκεκριμένα, ζητούνται Επιστημονικοί Συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων, ως εξής:

  • 1 άτομο ειδικότητας Πλοιάρχου Α' Τάξης Ε.Ν. για το εαρινό εξάμηνο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  • Ένα (01) άτομο ειδικότητας Αγγλικής φιλολογίας για το εαρινό εξάμηνο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  • Ένα (01) άτομο ειδικότητας Πλοιάρχου Α ή Β' Τάξης Ε.Ν. για το εαρινό εξάμηνο

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021.